• 70276811
  • 2021zaamar@gmail.com
1975 ОНЫХОН 75 МОД ТАРИЛАА

 

“Тэрбум мод” үндэсний хөдөлгөөний хүрээнд төрөлх нутагтаа 1993 оны төгсөгчид буюу 1975 оныхон сургуулийнхаа 100 жилийн ойг угтаж сумын цэцэрлэгт хүрээлэнд 50 ширхэг мод, Угтах, үдэх хаалган дээр 25 ширхэг мод, нийт 75 ширхэг агч мод тарилаа.

Тарихад зөвлөж, тусалсан Б.Нандинчиг багшдаа талархлаа.

2024-05-13 00:00:00