• 70276811
  • 2021zaamar@gmail.com
Ажлын байрны сул орон тоо

Заамар сумын Засаг даргын Тамгын газрын

ажлын байрны сул орон тооны мэдээлэл

 

1. Нийгмийн бодлогын мэргэжилтэн-1

2. Мал зүйн мэргэжилтэн-1

 

 

 

Заамар 2-р сургуулийн ажлын

байрны сул орон тоо

 

1. Химийн багш-1

2. Физик, мэдээлэл зүй-1

3. Технологийн эрэгтэй багш-1

4. Англи хэлний багш-1 

 

 

 

 

Холбогдох утас: 99839350

2024 он 4 сар

 

2024-04-01 00:00:00