• 70276811
  • 2021zaamar@gmail.com
Гэр бүлдээ-Гэрэл нэмье

"Залуучуудын манлайлал-гэр бүлийн хөгжлийг дэмжих" урианы жил, Олон Улсын гэр бүлийн өдрийг тохиолдуулан "" аяны хүрээнд эцэг эх, хүүхдүүдэд гэр бүлийн боловсролыг олгож, соён гэгээрүүлэх зорилгоор "Монголын үг урлаачдын нийгэмлэг"-ийн хүмүүнлэгийн лектор, сэтгэл судлаач Ганболдын Бандицэрэн (лектор Чила) Заамар сумын ерөнхий боловсролын 1, 2 дугаар сургуулийн 1045 сурагч, 450 эцэг эхчүүд, Заамар сумын сум дундын цагдаагийн хэлтэсийн албан хаагчидтай уулзан "Сурч, боловсрохын ач холбогдол, үе тэнгийн дээрэлхэлт", "Хүн байхын утга учир, амьдралын үнэ цэнэ", "Гэр бүлийн сэтгэл зүй" сэдвүүдээр лекц уншиж сэтгэл зүйн зөвлөгөө өгч ажиллалаа.

Зохион байгуулагч: Заамар сумын хамтарсан баг

2024-05-10 00:00:00