Цалингийн шатлал ахиулж.ур чадварын нэмэгдэл олгох тухай PDF Хэвлэх И-мэйл
Зохиогч Administrator   
5 дах өдөр, 27-04-2012 05:55

2012.03.15 ДУГААР 31    БАТ-ӨЛЗИЙТ

Цалингийн шатлал ахиулж.ур

чадварын нэмэгдэл олгох

тухай

Монгол Улсын Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 51 дүгээр зүйлийн 5.1.1 дэх заалт, Монгол Улсын Төрийн албаны зөвлөлийн 2009 оны 12 дугаар сарын 15 ны өдрийн 187 тоот тогтоол, Төрийн үйлчилгээний албаны албан хаагчид ур чадварын нэмэгдэл олгох нийтлэг журам, Монгол Улсын Засгийн газрын 2012 оны 03 дугаар сарын 16 ны өдрийн 78 тоот тогтоолыг тустус үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ НЬ:

Сумын ЭМТөвийн дарга Б.Хадбилэг нь 3 жил дараалан үр дүнгийн гэрээгээ "А" үнэлгээтэй дүгнэгдсэн. 2011 оны хамт олноо удирдан зохион байгуулж нийгмийн эрүүл мэндийн аймгийн аварга байгууллага болсон. Удирдлагын академид нийгмийн удирдлагын чиглэлээр суралцаж байгаа тул цалингийн шатлалыг ТҮЭМ-6-3 болгож, ур чадварын нэмэгдлийг 3,4 саруудад цалингийн 10 хувиар нэмж олгосугай.

2. Б.Хадбилзтийн үндсэн цалинг ТҮЭМ-6-3 дугаар шатлалаар, ур чадварын нэмэгдлийг 10%-иар 2012 оны 03 дугаар сарын 01 ны өдрөөс эхлэн бодож олгохыг ня-бо /Д.МӨНХТУЯАЛ/д зөвшөөрсүгэй.

З.Захирамжийн хэрэгжилтэнд хяналт тавьж ажиллахыг Хууль эрх зүйн ажилтан /Э.ЦЭВЭЛМАА/-Д даалгасугай.

ЗАСАГ ДАРГА           Д.БОЛОРМАА