Ажил хавсран гүйцэтгүүлэх тухай PDF Хэвлэх И-мэйл
Зохиогч Administrator   
3 дах өдөр, 25-04-2012 08:24

2012.01.02           ДУГААР 02              БАТ-ӨЛЗИЙТ

Ажил хавсран гүйцэтгүүлэх тухай

Монгол Улсын Төрийн албаны тухай хуулийн 23 дугаар зүйлийн 23.3.2, 27 дугаар зүйлийн 27.1.9, Засгийн газрын 2011 оны 03 дугаар сарын 02 ны өдрийн 62 тоот тогтоол, "Төрийн жинхэнэ албан хаагчийн албан үүргийг түр орлон гүйцэтгэх журам"-ын 4.2.2, 5.3 дугаар заалтуудыг тус тус үндэслэн ТУШААХ НЬ:

1.Хууль эрх зүйн ажилтан Э.Цэвэлмаа нь мэргэжил дээшлүүлэх чиглэлээр Удирдлагын академид элсэн суралцах болсон тул 2012 оны 01 дүгээр сарын 01 ны өдрөөс эхлэн үүрэгт ажлаас нь чөлөөлж, эрхэлж буй ажил албан тушаалыг НХБ-ын ажилтан /Б.ТҮНЖИН/-Д хавсран гүйцэтгүүлсүгэй.

2.Төрийн албаны тухай хуулийн 27 дугаар зүйлийн 27.1.9 дэх заалтыг үндэслэн суралцаж буй Э.Цэвэлмаад үндсэн цалингийн 60%-ийг, Б.Түнжинд ажил хавсран гүйцэтгэсний нэмэгдэл 40%-ийг тухайн албан тушаалын үндсэн цалингаас бодож олгохыг төсвийн ахлах ня-бо / Ш.ГАЛТБАДРАХ /-д зөвшөөрсүгэй.

 

ДАРГА Ж.АЛТАНГЭРЭЛ