• 70276811
  • 2021zaamar@gmail.com
АВТО ЗАМЫН АРЧИЛГАА

Сумын төв доторх 3 км авто замын арчилгаа, цэвэрлэгээний ажлыг С.Энхтал, А.Мөнхнасан, Б.Должинсүрэн, Б.Отгонцэцэг нар гэрээ хийн гүйцэтгэж байна.

Иймд иргэд та бүхэн хоггүй цэвэр орчинг бүрдүүлж, соёлтой зорчихыг уриалж байна.

2024-05-13 00:00:00