• 70276811
  • 2021zaamar@gmail.com
ЗАРЛАЛ

Монгол улсын "Олон хүүхэд төрүүлж өсгөсөн эхийг урамшуулах тухай" хуулийн дагуу 2023 онд шинээр "Алдарт эхийн" нэг, хоёрдугаар зэргийн одонгоор шагнуулах болзол хангасан эхчүүд

2023 оны 02 сарын 10-ны дотор сумын ЗДТГазрын Хөдөлмөр эрхлэлт, халамжийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэнд дараах холбогдох материалыг бүрдүүлж өгнө үү. / Утас:99440125, 99058184 /

Үүнд:

1. Эхийн гар өргөдөл

2. Эхийн иргэний үнэмлэхний хуулбар

3. Хүүхдүүдийн төрсний гэрчилгээний хуулбар / хамгийн бага хүүхэд 2023 оны 06 сарын 01-ээс өмнө 1 нас хүрсэн байх /

4. Хүүхэд 16 насанд хүрч иргэний үнэмлэх авсан бол төрсний гэрчилгээний хуулбар, иргэний үнэмлэхний хуулбар

5. Үрчилж авсан хүүхдийн тухайд 3 хүртэл насанд үрчилж авсныг батлах төрсний гэрчилгээ болон үрчлэлтийн гэрчилгээний хуулбар

6. Овог нэр сольсон хүүхэдтэй бол овог нэр солиулсан гэрчилгээг хамт хавсаргах

/ Дээрх бүх бичиг баримт нотариатаар баталгаажсан байна. /

2023-01-05 16:55:53